پپ جملات عاشقانه وعکس های زیبا
جملات عاشقانه وعکس های زیبا
ازباتوبودن این دل برای من عادتی ساخته است که دیگرمن هیچ وقت بی توبودن راباورندارم

 
تاريخ : شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴
سلام دوستان چندروزی دارم میرم گرگان نخواهم توانست به نظرات شماجواب بدم ممنون ازنظرات خوب شماارسال توسط ابوالفضل
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳
   


                      زودبه هر کی دل نبندید..                                                         چون وقتی که تنهاتون بزاره ضربه ای سخت میخورید...                                                                                         


حتی بعضی وقتابااینکه ازیکی منتفری ولی بازم نمی تونی دیگه دوسش نداشته باشی...                                                                                                              غم های زندگی مثل برگ های پاییزه غصه نخورمیریزه...                                              


     فردی رادوست داشته باش که حتی اگردرساده ترین لباس باشی                     حاضرباشدتورابه همه نشان دهدوبگویداین تمام دنیای من است...                            


                      بایدبدانی که همه ی ارزوی امروزمن ندیدن فرداهست                                                                       


زندگی من وتومثل یک سریال شده است که هرروزداردتکرارمیشود                          


                                چه خوب است سنگ کسی رابه سینه بزنیم                                             که حاظرشودبخاطره ماسنگ ریزه ای رابردارد...            


                          بیشترماادما هستیم که به اسونی دروغ میگویم                                 امااولین شرطمون هم برای دوستی صداقت هستش!!!  


                          بدترین سکوت همان زمانی است که دروغ میگویی                                       وطرف مقابل درسکوتی سنگین فقط به تونگاه می کند. ارسال توسط ابوالفضل
 
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳

شایدباورنکنی اماازهمان روزی که بی خبرتنهایم گذاشتی هنوزهم چشم انتظارت هستم

اماانگارقرارنیست هیچ وقت برگردی ولی بازهم منتظرت هستم

بعضی ازاین جمله هاهمش حرفای خودمه وازجایی کپی نکردمارسال توسط ابوالفضل
 
تاريخ : یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳

  من نمی دانم چرااین روزهاگاهی بی اختیارچشم هایم خیس میشوند                               مگویندحساسیت فصلی است...                                                          اری من به فصل فصل این دنیای بی توحساس شده امارسال توسط ابوالفضل
 
تاريخ : دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
..ღ♥ღ
..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ
.......................ღ♥ღ
...........ღ♥ღ...ღ♥ღ
...........ღ♥ღ
...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ
...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ
....................................................ღ♥ღ
..........................$$$$$$$$.............ღ♥ღ
.........................$$$$$$$$.............ღ♥ღ
..............................$$$$................ღ♥ღ
..............................$$$...............ღ♥ღ

 ____8888888888____________________
____888888888888888_________________
__888888822222228888________________
_88888822222222288888_______________
888888222222222228888822228888______
888882222222222222288222222222888___
8888822222222222222222222222222288__
_8888822222222222222222222222222@88_
__88888222222222222222222222222@@888
___888822222222222222222222222@@@888
____8888222222222222222222222@@@888
_____8888222222222222222222@@@@888_
______8882222222222222222_____@8888__
_______888822222222222______888888__
________8888882222@@@@@@88888888_
_________888888@@@@@888888888___
__________88888888888888____________
___________8888888888_______________
____________8888888_________________
_____________88888__________________
______________888___________________
_______________8____________________

__________$$$$$$$
_____________________$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$_$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$__$$$$$$$$

___________$$$$$$
______$$$$$$__$$$$$$$$__$$
____$$____$$$$__$$$$__$$$$
__$$______$$$$$$__$$$$$$$$
__$$____$$$$$$$$__$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
$$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$
$$$$__$$$$$$__$$__$$$$
__$$$$______$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$
__$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$
___$$$$_____________`$$$
___________________ $$
__________________`$$`
________________$$`
_____$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$
_$$$$____$$_$`
$$$$$__$$___$$___$$$$
$$$$$$$______`$$_$$$$$$
$$$$__________$$$_____$
$$___________` $$____$$
_____$$$_____$$`___$$$$
___$$$$$$___$$__$$$$$$
__$$$$$$$$_$$_$$___$$$
_$$$____$$$$_$$__$$$$
__$$_____$$_$$$$$$$
___$______`$$
___________$$
____________$$`
___________`$$
__________$$
_________$$
________$$

 

________$$$$$
_______________$$$$$__$$________$$$$$$$$
__________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$
______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$
___$$$_$$$$______________$$_______$$$
$$$_$$$$________________$$______$$$
$$$$_________________$$$_____$$$
$$________________$$$_____$$$
$$_____________$$$_____$$$
_$$________$$$$____$$$$
__$$____$$$_____$$$$
___$$_$$$$___$$$$
____$$_____$$$$
__$$_____$$$$
$$____$$$$
$$_$$$$
$$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
__________$$$$$___________$$$$$__________
__$$$$_____________________________$$$$__
_$$$$$$___________________________$$$$$$_
__$$$$$$_________________________$$$$$$__
___$$$$$$_______________________$$$$$$___
____$$$$$$$___________________$$$$$$$____
______$$$$$$$_______________$$$$$$$______
_________$$$$$$___________$$$$$$_________
____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________
______________$$$$$$$$$$$$_______________

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_____________________________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$______$$$$$_______$$$$$______$$
$$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$
$$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$$___________$$
$$____________$$$$$____________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$______________$______________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$$_______$$$$$$_____$$
$$______$$$$$$_____$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$                         ᗩᕊᗝᒪℱᗩᔓᒪ  
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 


_______________$$$$$$_____$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$____$$_$$$$$$$
________$$$_$$$$$$$_$$___$$$$$$$$$$$
_______$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
________$$$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
_________$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$
______$$$$$$_____$$$$_________$$$
________$$$_______$$$_________$$$$$
______________$$$$$$$_______$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$____$$$_$$$$$$
____________$$$$$_$$$$____$$$$_$$$$$$
____________$$$$$$$$$$____$$$$$_$$$$$
__________$$$$_$$$$$$$____$$$$$$_$$$$
_________$$$$_$$$$$$$$____$$$$$$$_$$$$
_________$$$_$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$
________$$$_$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$
_______$$$$$$$$$$$$@@@@@$$$$$$$$$$_$$

 _____^۩۩۩۩۩۩_____________ ۩۩۩۩۩۩^

____۩۩۩۩۩۩۩۩۩____________۩۩۩۩۩۩۩۩۩
____۩۩۩۩۩۩۩۩۩____________۩۩۩۩۩۩۩۩۩
____۩۩۩۩۩۩۩۩۩____________۩۩۩۩۩۩۩۩۩
_____۩۩۩۩۩۩۩_____________ ۩۩۩۩۩۩۩
______((((((((_______________ ))))))))
_________________۩۩۩۩
_________________۩۩۩۩
_________________۩۩۩۩
_________________۩۩۩۩
۩۩_________________________________۩۩
__۩۩_____________________________۩۩
___۩۩۩۩_______________________۩۩۩۩
______۩۩۩۩۩_______________۩۩۩۩۩
_______......@@@@@@@@@@

 


═══════════████████▓█████▓█▓█▓██▒▓█▓▓▓▓█
══════════██▓████████▓██▓███▓██▒▒▒███▓██
════════▓██▓███▓████▓██▓███████▒▓▒▓█████
═══════▒██████▓████▓██▓██▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒█████
═══════██████▓████▓██▓▓██▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒████
══════███████████▓███▓▓██▓▓▓▓▓▒██▓▓▓▓███
═════▓██████████▓███▓▓████▓▓▓▒▓█████▓▓██
═════█████▓████▓▓███▓█████═█▓▒██▓████▓▓█
════█████▓████▓▓███▓▓████░═▒█████▓████▓█
════████▓█████▓███▓▓▓████════░████▓████▓
═══▒████▓████▓████▓▓████══════▒████▓████
═══████▓████▓████▓▓█▓██════════░████████
═══████▓███▓▓███▓▓█▒▒█════████▒══███▓███
═══▓██▓████████▓██▓═█════██═══▒▓══██████
════██████▓███▓███═█════█▓════════██▓███
════████▓███▓███▒═░═══════════════██▓███
════▓██▓███▓██▓══════════════════▓█▓████
═════█▓██████═══════════════▓███═▒█▓████
═════██▓███═══░════════════██████▓█▓████
════▒█████═══███▓═════════██═░█▒████████
════████▓██═██░▒██═══════░█═░▓██▒═▒█▓███
═══████▓███═█═══██░══════▒══████═══█████
══▓███▓████▓══░███════════════@════██▓██
══███▓▓█████════▓══════════════════██▓▓█
═▓███▓███▓██══════════════════════░███▓█
═▓███▓▓█████░════════════════════▒██████
══████▓▓████▒═══════════════════███▓███▓
══░████▓▓███▓══════════════════════▒███▓
═══▒████▓▓███═════════════════════▓████▓
════▒████▓███▒═══════════════════██████▓
═════████▓████═════░███▓════════██████▓█
═════▒█████▓███════▓▒══░█══════██████▓▓█
═════███▓██▓████════█▒▓█▓═════▒████▓▓███
════██▓███▓██████═══▒██▓══════████▓▓████
═══██▓█████▓██████═══════════░███▓▓█████
██████▓██▓▓██████══════════▓███▓██████
░█░████▓█████▓███▓██░════════▒████▓█████
░███▓██████▓███▓███▓══░═════█████▓████

__________________@@@@@@
_____BBBBBBBBB8________o88o,@@@@@@@@@@@
___o8BBBBBB**8BBBB__BBBBBBBBBB_____oBBBBBBBo,
__oBBBBBBB*___***___BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBBo,
_8BBBBBBBBBBooooo___*BBBBBBB8______*BB*_8BBBBBBo,
_8BBBBBBBBBBBBBBBB8ooBBBBBBB8___________8BBBBBBB8,
__*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8_o88BB88BBBBBBBBBBBB,
____*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
______**8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
___________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8*,
____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8888**,
_____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
_____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*,
______________*BBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
_______________*BBBBBBBBBBBBBBBB*,
________________8BBBBBBBBBBBBBBB8,
_________________8BBBBBBBBBBBBBBBo,
__________________BBBBBBBBBBBBBBB8,
__________________BBBBBBBBBBBBBBBB,
__________________8BBBBBBBBBBBBBBB8,
__________________*BBBBBBBBBBBBBBBB,
__________________8BBBBBBBBBBBBBBBB8,
_________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
_______________8BBBBBBBBBBBBBBBBBBB8,
______________oBBBBBBBBB88BBBBBBBBB8,
______________8BBBBBBBBB*8BBBBBBBBB*,
______________BBBBBBBBB*_BBBBBBBBB8,
______________BBBBBBBB8_oBBBBBBBBB*,
______________8BBBBBBB__oBBBBBBBB*,
______________BBBBBBB*__8BBBBBBB*,
_____________8BBBBBB*___BBBBBBB*,
____________8BBBBBB8___oBBBBBB8,
___________8BBBBBB8____8BBBBBB*,
__________oBBBBBB8____BBBBBBB8,
__________BBBBBBB8___BBBBBBBB*,
_________oBBBBBBB8___BBBBBBBB,
_________8BBBBBB8____BBBBBBB*,
_________BBBBBB*_____8BBBBB*,
________oBBBB8_______BBBBB*,
________oBBB8________BBBB*,
______8BBBB*_______*BBBBBBBB8oاین منم چندوقته بدنسازی میرم

______________&&&____&&&
______________&&&____&&&
______________&&&____&&&
______________&&&____&&&
______________&&&____&&&
********______&&&____&&&
&&&&&&&______&&&____&&&
_____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&&
_____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&&
&&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&&
&&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&&
_______________________________&&&________&&&
______________________________&&&&&&&&&&&&&
______________________________&&&&&&&&&&&&

&&&
&&&______&&&&&______&&&&&&&
&&&______&&__&&_____&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&_____ &&&
__________&&&________&&&
__________&&&________&&&&&&&
____&&____&&&_______&&&&&&&
____________&&&
_____________***ارسال توسط ابوالفضل
 
تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳

میگن هرکس بمیره فراموش میشود اما ماکه نمرده ایم چرافراموش شدیم

میگن ادم هاوقتی شادهستن دوستاشون روفراموش میکنند.خوشحال شدم ازاینکه شادیارسال توسط ابوالفضل
 
تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳
             نمی دانم میایی یانه حتی نمی دانم من رابه یادداری یانه                       اماهرکجاکه هستی بدان همیشه دریادمنی وهیچ وقت ازیادم نخواهی رفت                    ومن همیشه چشم انتظارت هستمارسال توسط ابوالفضل
 
تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳

عهدهایی که درزمان سختی هاومشکلات باخدابستی راهیچ وقت فراموش نکنارسال توسط ابوالفضل
 
تاريخ : شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳
j46878_HM-20136250614252810941394942925.2213.gif

همیشه موقعی که توداری گریه میکنی همونی که تورواروم میکنه دوست داره                       ولی اونی که باتوداره گریه میکنه بدون عاشقته

 ارسال توسط ابوالفضل
 
تاريخ : شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳

ای وای که ازدست این دوستان عقرب صفت زندگی بامارهم ارزوست!!ارسال توسط ابوالفضل

اسلایدر